Nasz serwis wykorzystuje mechanizm cookies. wiecej na ten temat >>
 
 • wiadomości
 • wydarzenia
 • kultura
 • rozrywka

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Starostwo Powiatowe Radom

ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
Polska

Telefon: 48 38 15 097
Fax: 048) 365 58 07

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. realizowanie zadań samorządu z zakresu ochrony interesów konsumenckich w szczególności poprzez wdrażanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
 2. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Delegaturą Inspekcji Handlowej w Radomiu,
 5. wytyczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie z ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów (art. 63 K.p.c.),
 6. występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

przedkładanie do dnia 31 marca każdego roku Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim, a po jego zatwierdzeniu Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Radomiu.

Jeśli mamy problem:

 • załatwieniem reklamacji,-
 • wyegzekwowaniem roszczeń z tyt. wadliwie wykonanego dzieła /różnego rodzaju usług/,
 • z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, poza miejscem przedsiębiorstwa, o kredyt konsumencki,-
 • z przygotowaniem pozwu do sądu w sprawach konsumenckich

możemy zgłosić się po poradę do Rzecznika Konsumentów.

Reklama
kostek
suknia
Reklama
Galeria
sk_126 sk_122 sk_113
sk_202 sk_115 sk_186
Zdrowie
hospicja    żłobki    apteki 24 h    poradnie specjalistyczne    poradnie rodzinne    szpitale   
Turystyka i rekreacja
PTTK    korty tenisowe    baseny    wypoczynek, rekreacja    hotele, schroniska   
Telefony
telefony alarmowe   
Nieruchomości
Mieszkania w Domy.pl